Osnaživanje žena i devojaka, promovisanje sigurnosti i inkluzivnosti kroz podsticanje političkog dijaloga na Kosovu

Balkanska grupa za istraživanje politika (BPRG) moderira dijalog posredovanja između lidera vlade i opozicije na Kosovu od marta 2016. BPRG je postala prva i jedina lokalna organizacija koja je uspela da dovede više političko rukovodstvo pet ključnih parlamentarnih stranaka na pregovarački sto. Kao nezavisni i nepristrasni tink tenk, BPRG je uspeo da s uspehom usmerava […]