Osnaživanje žena i devojaka, promovisanje sigurnosti i inkluzivnosti kroz podsticanje političkog dijaloga na Kosovu

Balkanska grupa za istraživanje politika (BPRG) moderira dijalog posredovanja između lidera vlade i opozicije na Kosovu od marta 2016. BPRG je postala prva i jedina lokalna organizacija koja je uspela da dovede više političko rukovodstvo pet ključnih parlamentarnih stranaka na pregovarački sto. Kao nezavisni i nepristrasni tink tenk, BPRG je uspeo da s uspehom usmerava politički razvoj ka stabilnosti i demokratskijem pristupu.

Svrha ovog projekta je:

  • Uključivanje manjina u procesu negovanja kulture dijaloga koja jača političku stabilnost i demokratska načela;
  • Uključivanje parlamentarnih grupa i kluba poslanica u izgradnju konsenzusa o ključnim političkim pitanjima; postizanje konsenzusa o ključnim reformama u EU integraciji;
  • Jačanje uloge mladih u politici i doprinos novom talasu promena unutar političkih stranaka.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More