Inkluzivna izrada politika na Kosovu i Srbiji: Napredna harmonija i mir kroz dijalog, integraciju i unapređenje usluga, radnih mesta i ljudi

Projekat ima za cilj da doprinese normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije kroz integraciju odgovarajućih manjina/zajednica i rešavanje njihovih interesa i potreba za boljim uslugama i radnim mestima.  Prva komponenta, koja će se sprovesti na severu Kosova, usredsređena je na identifikovanje mehanizama i aktera koji bi podstakli blagovremenu integraciju lokalnih javnih preduzeća od vitalnog značaja […]