Inkluzivna izrada politika na Kosovu i Srbiji: Napredna harmonija i mir kroz dijalog, integraciju i unapređenje usluga, radnih mesta i ljudi

Projekat ima za cilj da doprinese normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije kroz integraciju odgovarajućih manjina/zajednica i rešavanje njihovih interesa i potreba za boljim uslugama i radnim mestima. 

Prva komponenta, koja će se sprovesti na severu Kosova, usredsređena je na identifikovanje mehanizama i aktera koji bi podstakli blagovremenu integraciju lokalnih javnih preduzeća od vitalnog značaja za život Srba na severu. 

Druga komponenta, koja će se primeniti na jugu Srbije, usredsređena je na prepreke koje ometaju institucionalnu integraciju Albanaca i pitanja koja su ključna za unapređenje manjinskih prava. 

Prva komponenta se realizuje u saradnji sa Timom za društvena istraživanja (TDI) dok se druga sprovodi zajedno sa Centrom za zagovaranje i demokratski razvoj (CADD).Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Balkans Group is looking for experts/consultants on Energy Security, who can deliver high-quality policy analysis, and have in-depth knowledge of energy policy in the WB6.
For more details, visit the following link 🔽

Load More