Inkluzivna izrada politika na Kosovu i Srbiji: Napredna harmonija i mir kroz dijalog, integraciju i unapređenje usluga, radnih mesta i ljudi

Projekat ima za cilj da doprinese normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije kroz integraciju odgovarajućih manjina/zajednica i rešavanje njihovih interesa i potreba za boljim uslugama i radnim mestima. 

Prva komponenta, koja će se sprovesti na severu Kosova, usredsređena je na identifikovanje mehanizama i aktera koji bi podstakli blagovremenu integraciju lokalnih javnih preduzeća od vitalnog značaja za život Srba na severu. 

Druga komponenta, koja će se primeniti na jugu Srbije, usredsređena je na prepreke koje ometaju institucionalnu integraciju Albanaca i pitanja koja su ključna za unapređenje manjinskih prava. 

Prva komponenta se realizuje u saradnji sa Timom za društvena istraživanja (TDI) dok se druga sprovodi zajedno sa Centrom za zagovaranje i demokratski razvoj (CADD).Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More