Kosovo: Lokalna uprava i integracija Srba zastupa Savezno ministarstvo za spoljne poslove Švajcarska Konfederacija

Projekat je izrađen kao odgovor na loše izbore na severu Kosova u 2013. Aktivnosti projekta uključivale su intervjue sa kosovskim rukovodstvom, gradonačelnicima, pripadnicima srpskih enklava u opštinama u kojima su Albanci većina, fokus grupe sa, između ostalih, studentima, doktorima i predstavnicima OD-a. Rezultat je izveštaj u kome su izložena politička rešenja za unapređenje integracije Srba […]