Kosovo: Lokalna uprava i integracija Srba zastupa Savezno ministarstvo za spoljne poslove Švajcarska Konfederacija

Projekat je izrađen kao odgovor na loše izbore na severu Kosova u 2013. Aktivnosti projekta uključivale su intervjue sa kosovskim rukovodstvom, gradonačelnicima, pripadnicima srpskih enklava u opštinama u kojima su Albanci većina, fokus grupe sa, između ostalih, studentima, doktorima i predstavnicima OD-a. Rezultat je izveštaj u kome su izložena politička rešenja za unapređenje integracije Srba na severu Kosova.

Objektivi:

Cilj projekta je pisanje izveštaja u kome su izložena politička rešenja za unapređenje integracije Srba na severu Kosova. 

Prvi cilj naših preporuka je promena politika. Naš drugi cilj je razjasniti političku debatu i odrediti agendu.

 Balkanska grupa će intervjuisati sve kosovske lidere, uključujući vladine zvaničnike, gradonačelnike, zamenike gradonačelnika za zajednice, predstavnike zajednica, lokalne lidere i izabrane skupštinske odbornike u deset opština sa srpskom većinom. Takođe će biti intervjuisani stanovnici srpskih enklava u opštinama sa albanskom većinom: Peć, Istok, Prizren, Orahova, Gnjilane. Ostali intervjui uključuju nastavni i rukovodstveni kadar sa Univerziteta Severna Mitrovica, fokus grupe će se sastojati od studenata, lekara, osoblja medicinskog centra u Gračanici i organizacija civilnog društva. Takođe će biti uključena i Vlada Srbije i međunarodni akteri: DUPLEKS, ambasade, UNMIK i UN DP, KFOR, USADI i drugi.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More