Kosovo: Lokalna uprava i integracija Srba zastupa Savezno ministarstvo za spoljne poslove Švajcarska Konfederacija

Projekat je izrađen kao odgovor na loše izbore na severu Kosova u 2013. Aktivnosti projekta uključivale su intervjue sa kosovskim rukovodstvom, gradonačelnicima, pripadnicima srpskih enklava u opštinama u kojima su Albanci većina, fokus grupe sa, između ostalih, studentima, doktorima i predstavnicima OD-a. Rezultat je izveštaj u kome su izložena politička rešenja za unapređenje integracije Srba na severu Kosova.

Objektivi:

Cilj projekta je pisanje izveštaja u kome su izložena politička rešenja za unapređenje integracije Srba na severu Kosova. 

Prvi cilj naših preporuka je promena politika. Naš drugi cilj je razjasniti političku debatu i odrediti agendu.

 Balkanska grupa će intervjuisati sve kosovske lidere, uključujući vladine zvaničnike, gradonačelnike, zamenike gradonačelnika za zajednice, predstavnike zajednica, lokalne lidere i izabrane skupštinske odbornike u deset opština sa srpskom većinom. Takođe će biti intervjuisani stanovnici srpskih enklava u opštinama sa albanskom većinom: Peć, Istok, Prizren, Orahova, Gnjilane. Ostali intervjui uključuju nastavni i rukovodstveni kadar sa Univerziteta Severna Mitrovica, fokus grupe će se sastojati od studenata, lekara, osoblja medicinskog centra u Gračanici i organizacija civilnog društva. Takođe će biti uključena i Vlada Srbije i međunarodni akteri: DUPLEKS, ambasade, UNMIK i UN DP, KFOR, USADI i drugi.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: