Grupi për Ballkan filloi Programin Ekzekutiv 2021 “Të Rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike; Trajnim për Politika Publike dhe Shkathtësi ”

09-12 Qershor 2021 Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e parë të Programit Ekzekutiv 2021 "Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe...

15 Qer 2021
Lajme dhe Ngjarje

Kosovo: Crisis Uninterrupted

Kosovo’s government of hope fell apart in the middle of the Covid-19 crisis. Elections or an LDK-led government will not resolve Kosovo’s growing challenges. The crisis will continue for one...

Grupi për Ballkan filloi Programin Ekzekutiv 2021 “Të Rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike; Trajnim për Politika Publike dhe Shkathtësi ”

09-12 Qershor 2021 Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e parë të Programit Ekzekutiv 2021 "Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike". Tridhjetë anëtarë të rinj të të gjitha partive politike morën pjesë në një trajnim intensiv për të mësuar...

Kosovo: Crisis Uninterrupted

Kosovo’s government of hope fell apart in the middle of the Covid-19 crisis. Elections or an LDK-led government will not resolve Kosovo’s growing challenges. The crisis will continue for one...

Publikime


Publikime

Infografikat

Gratë në Politikë: (Pa)Barazia Gjinore në Politikë dhe Vendimmarrje

Donatorët

Partnerët