Përkrahje me ekspertë për dialogun dhe institucionet e Kosovës

Mbështetje e politikave për dialogun me Serbinë, ligjbërje dhe mbikëqyrje, siguri, politikë...
Read More

Dialogu i Politikave

Promovon dialogun e brendshëm të Kosovës, kohezionin dhe agjendën reformuese.
Read MoreQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: