Dialogu i Politikave

Dialogu i Politikave promovon dialogun e brendshëm, koncensusin dhe bashkëpunimin për agjendat kryesore reformuese. Duke nxitur bashkëpunimin ndërmjet akterëve kryesorë politik, ne synojmë të përmirësojmë komunikimin dhe koordinimin ndërmjet partive politike dhe institucioneve jetike për avancimin e agjendave shtetërore dhe reformave kritike. Dialogu i Politikave të Grupit për Ballkan ka një histori të suksesshme diskutimi për marrëdhëniet më të tensionuara midis partive politike, qeverisë dhe partive opozitare dhe për të ndihmuar në rivendosjen e funksionimit të rregullave të demokracisë. Nisma jonë është krijuar për të lehtësuar diskutimet e hapura dhe produktive midis palëve të interesuara dhe për të mbështetur politikëbërjen e informuar, gjithëpërfshirëse dhe efektive.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: