Debat publik në Ferizaj – Fushata kundër radikalizimit “Mbështetje për premtimin”

23 shkurt 2017 – Promovimi, parandalimi dhe raportimi i radikalizimit ndër të rinjtë është pjesë integrale e fushatës sonë ” Mbështetje për premtimin”. Ndërtimi i koalicioneve të aktivistëve të komunitetit bazë na përkrahu për ta zgjeruar shtrirjen e rrjetit “Amplifying Credible Voices” (Zgjerimi i zërave të besueshëm) në komunitetet në rrezik. Debatet publike kontribuuan në identifikimin e boshllëqeve dhe forcimin e mëtejmë të koordinimit në nivelet bazë midis audiencave përkatëse dhe institucioneve të bazuara në komunitet. Projekti “Mbështetje për premtimin” është pjesë e përpjekjeve tona për t’i mobilizuar komunitetet dhe përfaqësuesit lokalë kundër ekstremizmit dhe radikalizimit.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More