Qeverisja Gjithëpërfshirëse dhe Llogaridhënëse

Grupi për Ballkan mbështet reformat dhe ndryshimin e politikave, të cilat favorizojnë qeverisjen e mirë, transparente e të përgjegjëshme, si dhe sundimin e ligjit. Për këtë qëllim, Grupi për Balkan në fokus ka punën me institucionet publike dhe partitë politike, në mënyrë që ato të përvetësojnë një kulturë të dialogut, konsensusit, politikëbërjes gjithpërfshirëse dhe reformave. BPRG i mbështetë iniciativat e ndryshme për Reformën e Administratës Publike (RAP); promovon institucione publike efikase dhe transparente; rritjen e mbikëqyrjes së institucioneve publike dhe të efektshmërisë së Kuvendit. Nëpërmjet përfshirjes së shtetit dhe partnerëve joqeveritarë në programet dhe aktivitetet e saj, Grupi për Ballkan synon fuqizimin e përpjekjeve vendore për rritjen e llogaridhënies, si dhe të llogaridhënjes së institucioneve publike.

Grupi për Ballkan filloi programin e trajnimit “Të Rinjtë në Politikë” 2020

18-20 Shtator – Grupi për Ballkan organizoi edicionin e dytë të programit të trajnimit “Të rinjtë në Politikë”. Njëzet...

Reforma e Administratës Publike: Një Përpjekje e Vazhdueshme

Raporti i ri i Grupit për Ballkan “Reforma e Administratës Publike në Kosovë: Një Përpjekje e Vazhdueshme” ofron një...

Gratë në Politikë II: Politikëbërja e përgjegjshme gjinore në nivelin lokal dhe qendror

Artikulli i ri për Gratë në Politikë II ofron një analizë të thelluar mbi domosdoshmërinë e integrimit gjinor si...

Ftesë për aplikim në programin e trajnimit “Të Rinjtë në Politikë”

Programi “Të rinjtë në politikë” synon të trajnojë dhe ngrisë kapacitetet e të rinjve aktiv në parti politike në...

Kuvendi i Kosovës: Përmirësimi i performancës kërkon rishikimin e rregullores së punës

14 prill 2020 – Raporti i ri i Grupit për Ballkan për Rregulloren e Punës së Kuvendit shqyrton aspektet...

Letër drejtuar Ministrit të Punëve të Jashtme dhe Diasporës Glauk Konjuca dhe Ministrës së Kulturës, Rinisë dhe Sportit Vlora Dumoshi

Rritja e përfaqësimit të Kosovës në nismat rajonale 13 mars 2020 – Grupi për Ballkan ka dërguar një letër...

Trajnim: Përdorimi efikas i rrjeteve sociale dhe komunikimi me publikun

3 mars 2020 – Grupi për Ballkan ka organizuar një trajnim për rrjetë sociale për gra deputete dhe asambleiste...

Letër drejtuar Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti

Angazhimi në Dialog me Serbinë Shkurt 2020 – Balkan Group i ka dërguar një letër Kryeministrit të Kosovës Albin...

Letër drejtuar Ministrës së Drejtësisë Albulena Haxhiu

Hapat kyç për të avancuar reformat në sektorin e Sundimit të Ligjit Shkurt 2020 – Grupi për Ballkan i...