Qeverisja Gjithëpërfshirëse dhe Llogaridhënëse

Grupi për Ballkan mbështet reformat dhe ndryshimin e politikave, të cilat favorizojnë qeverisjen e mirë, transparente e të përgjegjëshme, si dhe sundimin e ligjit. Për këtë qëllim, Grupi për Balkan në fokus ka punën me institucionet publike dhe partitë politike, në mënyrë që ato të përvetësojnë një kulturë të dialogut, konsensusit, politikëbërjes gjithpërfshirëse dhe reformave. BPRG i mbështetë iniciativat e ndryshme për Reformën e Administratës Publike (RAP); promovon institucione publike efikase dhe transparente; rritjen e mbikëqyrjes së institucioneve publike dhe të efektshmërisë së Kuvendit. Nëpërmjet përfshirjes së shtetit dhe partnerëve joqeveritarë në programet dhe aktivitetet e saj, Grupi për Ballkan synon fuqizimin e përpjekjeve vendore për rritjen e llogaridhënies, si dhe të llogaridhënjes së institucioneve publike.

Grupi për Ballkan filloi Programin Ekzekutiv 2021 “Të Rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike; Trajnim për Politika Publike dhe Shkathtësi ”

09-12 Qershor 2021 Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e parë të Programit Ekzekutiv 2021 “Të rinjtë në Politikë: Qeverisja...

Ftesë për aplikim në programin ekzekutiv “Të Rinjtë në Politikë” 2021

06 Maj 2021 -Programi “Të rinjtë në politikë” synon të trajnojë dhe ngrisë kapacitetet e të rinjëve aktiv në...

Njoftim për publikun

Prishtinë, 28 prill 2021 Grupi për Ballkan (BPRG) vazhdon të ofrojë mbështetje për institucionet e Republikës së Kosovës në...

Grupi për Ballkan nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë

Prishtinë, 22 prill 2021 Ambasadori Jens Erik Grøndahl, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe Drejtori Ekzekutiv i Grupit për...

Gratë në Politikë III: Përfaqësimi gjinor në nivel lokal

24 mars 2021 Artikulli i ri i Grupit për Ballkan: Gratë në Politikë III: Përfaqësimi gjinor në nivel lokal...

Lansimi i platformës dialogu-info.com

16 mars 2021 Grupi për Ballkan,  ka mbajtur ceremoninë e lansimit të platformës dialogu-info.com me datë 16 mars 2021,...

Grupi për Ballkan lanson projektin e ri

01 Shkurt 2021 Grupi për Ballkan lanson projektin “Zhvillimi i paqes & shtet-ndërtimit dhe avancimi i agjendës Evropiane” i...

Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës dhe Zgjedhjet e Parakohshme: Analizë ligjore dhe skenarët e mundshëm

Artikulli i fundit i Grupit për Ballkan “Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës dhe zgjedhjet e parakohshme: Analizë Ligjore...

Fituesit e Garës per Ese

Ballkan Group shpall fituesit për Konkursin për ese. Konkursi (i hapur për anëtarët nga 16-30 vjeç) u dha studentëve...