Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e dytë të këtij viti të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike”

23 – 26 maj 2023 Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e dytë të këtij viti të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike”. Tridhjetë e pesë pjesëmarrës të rinj nga sfera dhe parti politike të ndryshme morrën pjesë në ligjërata dhe diskutime frymëzuese mbi tema të rëndësishme si Sundimi i Ligjit, Qeverisja […]

Ftesë për aplikim në Programin Ekzekutiv “Të Rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike; Trajnim për Politika Publike dhe Shkathtësi” 2023

Programi ekzekutiv “Të rinjtë në politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike” synon të trajnojë dhe ngritë kapacitetet e të rinjve aktiv në parti politike në Kosovë në fushat sikurse sundimi i ligjit, politikat publike, qeverisja e mirë, zhvillimi ekonomik dhe politikat shoqërore, politikat e edukimit, bashkëpunimi rajonal, etj. Duke mbledhur rininë e të gjitha subjekteve politike, […]

Grupi për Ballkan organizoi konferencë për 15 vjetorin e Kushtetutës së Kosovës

Me rastin e 15-vjetorit të Kushtetutës së Kosovës, Grupi për Ballkan ka organizuar konferencën “Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së Kosovës”. Në këtë ngjarje, Grupi për Ballkan prezantoi dy raporte: Drejtori ekzekutiv i Grupit për Ballkan, Naim Rashiti, potencoi se gjatë këtyre 15 viteve, Kushtetuta dhe Gjykata Kushtetuese kanë dëshmuar themelin e demokracisë, zgjidhjen e shumë […]

Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e parë të këtij viti të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike”

14 – 17 mars 2023 Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e parë të këtij viti të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike”. Tridhjetë e tetë pjesëmarrës nga profile dhe parti të ndryshme politike ndoqën ligjerata dhe u përfshihnë në diskutime në çështje të ndryshme si Sundim i Ligjit, Qeverisja e Mirë, […]

Ftesë për aplikim në Programin Ekzekutiv “Të Rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike; Trajnim për Politika Publike dhe Shkathtësi” 2023

Programi ekzekutiv “Të rinjtë në politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike” synon të trajnojë dhe ngritë kapacitetet e të rinjve aktiv në parti politike në Kosovë në fushat sikurse sundimi i ligjit, politikat publike, qeverisja e mirë, zhvillimi ekonomik dhe politikat shoqërore, politikat e edukimit, bashkëpunimi rajonal, etj. Duke mbledhur rininë e të gjitha subjekteve politike, […]

Tryezë diskutimi Shëndetësia në Kosovë: Emigrimi i mjekëve dhe punëtorëve shëndetësor

15 dhjetor 2022 Grupi për Ballkan mbajti tryezën me temë Shëndetësia në Kosovë: Emigrimi i mjekëve dhe punëtorëve shëndetësor, ku u bë prezantimi i hulumtimit me të njejtën temë. Të ftuar në këtë tryezë ishin zyrtarë nga Ministria e Shëndetësisë, Oda e Mjekeve, Oda e Infermiereve, Federata e Sindikatës së Shëndetësisë së Kosovës, Departamenti për […]

Grupi për Ballkan lansoi Policy Idea Lab

28 tetor 2022 Grupi për Ballkan lansoi platformën më të re, “Policy Idea LAB”. Kjo platformë synon të sjellë hapësirë të re, ku zyrtarët, ekspertët, komuniteti i OSHC-ve, akademikët dhe zyrtarët e tjerë publikë, mund të ndajnë njohuritë dhe aftësitë e tyre për çështje të rëndësishme të politikave për vendin. Policy Idea Lab do të […]

Gjykata Komerciale e Kosovës

Grupi për Ballkan, në bashkëpunim me Kuvendin e Republikës së Kosovës, financuar nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë ka lansuar video-animacionin për Gjykatën Komerciale (në 3 gjuhët: Shqip, Anglisht dhe Serbisht), e cila informon për rëndësinë, detyrat dhe kompetencat e gjykatës. Në këtë gjykatë janë të angazhuar një numër i mjaftueshëm i Gjyqtarëve dhe stafit mbështetës […]

Grupi për Ballkan organizoi Konferencën e Rrjetit Alumni “Të Rinjtë në Politikë – Mundësitë dhe sfidat”

18 tetor 2022 Grupi për Ballkan organizoi Konferencën Vjetore “Të Rinjtë në Politikë – Mundësitë dhe sfidat”, me pjesëmarrës të Rrjetit Alumni “Të Rinjtë në Politikë”. Panelistë në këtë konferencë ishin Ambasadori Norvegjez z. Jens Erik Grøndahl, përfaqësueset e partive politike znj. Fitore Pacolli (LVV), znj. Shqipe Mjekiqi (LDK), znj. Vlora Çitaku (PDK) dhe znj. […]

Grupi për Ballkan organizoi vizita studimore për “Të rinjtë në politikë”

03 tetor 2022 Si pjesë e Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në politikë”, Grupi për Ballkan organizoi vizitë studimore në institucionet e Republikës së Kosovës. Fillimisht u vizitua Gjykata Kushtetuese ku të rinjtë u pritën nga gjyqtarët, znj. Selvete Gërxhaliu Krasniqi dhe z. Nexhmi Rexhepi, të cilët gjatë prezantimit të tyre diskutuan mbi rolin dhe rëndësinë […]