Qeverisja Gjithëpërfshirëse dhe Llogaridhënëse

Grupi për Ballkan mbështet reformat dhe ndryshimin e politikave, të cilat favorizojnë qeverisjen e mirë, transparente e të përgjegjëshme, si dhe sundimin e ligjit. Për këtë qëllim, Grupi për Balkan në fokus ka punën me institucionet publike dhe partitë politike, në mënyrë që ato të përvetësojnë një kulturë të dialogut, konsensusit, politikëbërjes gjithpërfshirëse dhe reformave. BPRG i mbështetë iniciativat e ndryshme për Reformën e Administratës Publike (RAP); promovon institucione publike efikase dhe transparente; rritjen e mbikëqyrjes së institucioneve publike dhe të efektshmërisë së Kuvendit. Nëpërmjet përfshirjes së shtetit dhe partnerëve joqeveritarë në programet dhe aktivitetet e saj, Grupi për Ballkan synon fuqizimin e përpjekjeve vendore për rritjen e llogaridhënies, si dhe të llogaridhënjes së institucioneve publike.

Kuvendi i Kosovës: Përmirësimi i performancës kërkon rishikimin e rregullores së punës

14 prill 2020 – Raporti i ri i Grupit për Ballkan për Rregulloren e Punës së Kuvendit shqyrton aspektet...

Letër drejtuar Ministrit të Punëve të Jashtme dhe Diasporës Glauk Konjuca dhe Ministrës së Kulturës, Rinisë dhe Sportit Vlora Dumoshi

Rritja e përfaqësimit të Kosovës në nismat rajonale 13 mars 2020 – Grupi për Ballkan ka dërguar një letër...

Trajnim: Përdorimi efikas i rrjeteve sociale dhe komunikimi me publikun

3 mars 2020 – Grupi për Ballkan ka organizuar një trajnim për rrjetë sociale për gra deputete dhe asambleiste...

Letër drejtuar Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti

Angazhimi në Dialog me Serbinë Shkurt 2020 – Balkan Group i ka dërguar një letër Kryeministrit të Kosovës Albin...

Letër drejtuar Ministrës së Drejtësisë Albulena Haxhiu

Hapat kyç për të avancuar reformat në sektorin e Sundimit të Ligjit Shkurt 2020 – Grupi për Ballkan i...

Konferenca: Grupi i Grave Deputete: Rritja e ndikimit në politikë-bërje dhe përkrahjes publike

19 shkurt 2020 – Grupi për Ballkan organizoi konferencën përmbyllëse në kuadër të projektit “Fuqizimi i grupit të Grave...

Diskutim: Fuqizimi i rolit të grupit të grave deputete dhe anëtareve të asamblesve komunale përmes përmirësimit të marrëdhënieve të tyre me mediat

6 shkurt 2020 – Grupi për Ballkan organizoi tryezën “Fuqizimi i rolit të grupit të grave deputete përmes bashkëpunimit...

Letër drejtuar Kryetares dhe Kryesisë së Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe grupeve parlamentare

Rritja e llogaridhënies së institucioneve përmes ndarjes së përgjegjësive dhe përbërjes së komisioneve parlamentare 6 shkurt 2019 – Grupi...

Prishtinë: Tryeza për fuqizimin e grupit të grave deputete përmes bashkëpunimit rajonal

17 janar 2020 – Grupi për Ballkan organizoi tryezën e gjashtë dhe të fundit nga seria e konsultimeve, si...