Date
7.4.23
Time
09:00 - 15:00
Location
Swiss Diamond Hotel, Prishtinë

Me rastin e 15-vjetorit të Kushtetutës së Kosovës, Grupi për Ballkan do të organizojë konferencën Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së Kosovës.

Në këtë ngjarje, Grupi për Ballkan do të prezantoj dy raporte:

  • Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së Kosovës, e cila ofron një analizë të gjerë të çështjeve kushtetuese të lidhura me sistemin e ligjeve, funksionimin e institucioneve dhe juridiksionin e Gjykatës Kushtetuese. Kjo analizë ligjore identifikon mangësitë dhe rekomandon shumëllojshmëri opsionesh për amendamentet e ardhshme, bazuar në praktikën gjyqësore, opinionet e Komisionit të Venecias, dhe praktikat më të mira të vendeve të tjera.
  • Kosova dhe Këshilli i Evropës: Rruga drejt anëtarësimit, e cila analizon anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropes (KE), duke përfshirë kriteret për anëtarësim, hapat procedural dhe sfidat e mundshme. Kjo analizë ofron një pasqyrë të garancive kushtetuese, përparimin e Kosovës në zbatimin e tyre dhe kërkesat e mundshme për Kosovën, para ose pas anëtarësimit në KE.
Previous Grupi për Ballkan lanson Platformën Policy Idea LabQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More