Date
30.11.21
Time
09:00 - 15:00
Location
Swiss Diamond Hotel, Prishtinë

Grupi për Ballkan organizon konferencën Kosova në iniciativat rajonale: sfidat dhe mundësitë, me qëllim të identifikoimit të mënyrave dhe mundësive për përmirësimin e pozitës dhe pjesëmarrjes në organizatat dhe nismat rajonale, si dhe të shtjellojë sfidat kryesore që e pengojnë këtë.

Previous Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së KosovësQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More