Fjalimi i Ambasadorit të Norvegjisë Per Strand Sjaastad gjatë lansimit të projektit “Avancimi i institucioneve te Kosoves, demokratizimi dhe bashkepunimi rajonal”