Fjalimi i Naim Rashitit gjatë lansimit të projektit “Avancimi i institucioneve të Kosovës, demokratizimi dhe bashkëpunimi rajonal”