Fokus grupi në Drenas – Fushata kundër radikalizimit “Mbështetje për premtimin”

11 nëntor 2016 – Prindër të moshës 45-65 vjeç morën pjesë në diskutimin e fokus grupeve  të organizuar nga Grupi për Ballkan në Drenas. Prindërit kërkonin më shumë informata rreth pasojave të ekstremizmit dhe radikalizmit fetar. Diskutimet shtjelluan mënyrat si prindërit mund të marrin masa parandaluese kundër ekstremizmit në mënyrë proaktive dhe si mund ta rrisin bashkëpunimin me institucionet dhe partnerët përkatës. Mesazhe të përbashkëta të këtij grupi të synuar janë: “Radikalizmi dhe ekstremizmi i dhunshëm shkatërron vlerat tona!” dhe “Ekstremizmi nuk është në traditën tonë!”Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More