Gratë në politikë: (Pa)Barazia gjinore në politikë dhe vendimmarrje

Me synim të fuqizimit të demokracisë në Kosovë, artikulli më i ri i Grupit për Ballkan “Gratë në politikë: Pa(Barazia) gjinore në politikë dhe vendimmarrje” shqyrton pozitën e pafavorshme të grave në politikë dhe qeverisje të vendit. Artikulli identifikon aspektet të cilat e mirëmbajnë hendekun e madh të pabarazisë gjinore në Kosovë dhe ofron rekomandime konkrete për të përmirësuar barazinë gjinore në jetën politik dhe qeverisjen e vendit.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More