Grupi për Ballkan ka lansuar komponentën “Të rinjtë në Politikë”