Grupi për Ballkan ka lansuar komponentën “Të rinjtë në Politikë”

Kjo komponentë synon avancimin e të rinjëve në politikë në kuadër të projektit “Avancimi i institucioneve të Kosovës, Demokratizimi dhe bashkëpunimi rajonal” mbështetur nga Ministria e Jashtme e Norvegjisë. 

Hulumtimet tregojnë se 70% e të rinjëve në politikë nuk kanë qenë asnjeherë të inkuadruar në politikë për shkak të mungesës së motivimit dhe mungesës së hapësirës.

Ambasadori i Norvegjisë Per Strand Sjastaad theksoi se besimi në institucionet e Kosovës është katastrofal dhe si i tillë duhet të ndryshojë për të mirë.

Burimi: https://www.youtube.com/watch?v=JmaIqI9pROI&feature=youtu.be&t=1043 Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Balkans Group is looking for experts/consultants on Energy Security, who can deliver high-quality policy analysis, and have in-depth knowledge of energy policy in the WB6.
For more details, visit the following link 🔽

Load More