Komunikatë për shtyp – Partitë politike nënshkruajnë Kodin e Sjelljes për zgjedhje

1 qershor 2017 – Komunikatë për shtyp: Përfaqësuesit e partive politike konfirmuan angazhimin e tyre për mbajtjen e suksesshme të zgjedhjeve më 11 qershor 2017, duke kontribuar në konsolidimin e institucioneve demokratike të Kosovës. Partitë politike ftojnë të gjithë anëtarët, kandidatët e tyre, partnerët e koalicionit që t’u përmbahen parimeve të zgjedhjeve të lira, të drejta e demokratike. Qeveria lokale dhe ndërkombëtare dhe organizata joqeveritare ftohen ta mbikëqyrin procesin zgjedhor dhe zbatimin e këtyre parimeve. Lexo më shumë: Deklarata e Kodit të Mirësjelljes për media.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More