Punëtori me aktivistë të rinj të Aleancës Kosova e Re (AKR) – “Forcimi i rolit të rinisë në politikë”

12 dhjetor 2017 – Me qëllim të promovimit të rolit të të rinjve në politikë dhe vendimmarrje, Grupi për Ballkan mbajti një punëtori tjetër me aktivistët e rinj të Aleancës Kosova e Re (AKR). Ky aktivitet inkurajon të rejat dhe të rinjtë që të marrin pjesë në hartimin e politikave, të kontribuojnë në cilësinë e politikës, të kërkojnë ndryshie dhe ta nxisin një frymë konkurruese brenda subjekteve politike. Të rejat e AKR-së shtjelluan dhe diskutuan për modelet dhe personalitetet e suksesshme në politikë. Midis një sërë çështjesh, ato gjithashtu patën mundësi të diskutonin për çështje të sigurisë, punët e jashtme dhe qeverisjen në Kosovë.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Kosovo deserves to join the @coe.
PACE committee recommends 🇽🇰for membership, highlighting its commitment to strengthening human rights standards and addressing challenges like protecting non-majority communities' rights.
For more, read the BPRG's report:https://shorturl.at/lFNO4

Load More