Punëtori me aktivistë të rinj të NISMA-s – “Forcimi i rolit të rinisë në politikë”

11 dhjetor 2017 – Grupi për Ballkan organizoi një tjetër punëtori me përfaqësuesit e rinj të NISMA-s, që synon forcimin e rolit të të rinjve në politikë dhe në proceset vendimmarrëse brenda partive të tyre dhe institucioneve. Pjesëmarrja e të rinjve në vendimmarrje i kontribuon cilësisë së politikave, i fuqizon të rinjtë, u ofron më shumë mundësi dhe rrit konkurrencën brenda partive politike. Transformimi dhe ndryshimi i gjeneratave parapëlqehet shumë. Megjithatë, të rinjtë kanë mundësi të kufizuara për t’u zhvilluar dhe ndikuar në politikë.

Aktivistët e rinj të NISMA-s sugjeruan një sërë hapash se si të përgatiten brezat e rinj të politikanëve. Ata u përfshinë në shtjellimin e pikëpamjeve të tyre për çështjet aktuale me të cilat ballafaqohet shoqëria kosovare, ndërtimin e shtetit, konsolidimin demokratik, institucionet, dialogun me Serbinë dhe të ardhmen.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More