Punëtori me aktivistë të rinj të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) – “Forcimi i rolit të rinisë në politikë”

12 dhjetor 2017 – Njëmbëdhjetë përfaqësues të rinj nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) morën pjesë në punëtorinë e organizuar nga Grupi për Ballkan. U diskutuan sfidat dhe perspektivat për pjesëmarrje më të madhe të të rinjve në politikë, vendimmarrje dhe procese politike në vend. Çështje të tjera që përfaqësuesit e të rinjve i diskutuan ishin arsimi, politika shëndetësore dhe sundimi i ligjit. Ata gjykojnë se fuqizimi dhe pjesëmarrja e të rinjve në politikë dhe në procese të ndërtimit të shtetit në Kosovë është domosdoshmëri. Të rejat dhe të rinjtë shfaqën interes të madh për t’u angazhuar dhe përfshirë në procese të politikëbërjes dhe vendimmarrjes.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More