Punëtori me ekspertë mbi dialogun politik

3 prill 2017 – Iniciativa e dialogut politik, e udhëhequr nga Grupi për Ballkan, ka tërhequr mbështetjen e shoqërisë civile, mediave dhe të ekspertëve. Me qëllim të konsolidimit të dialogut politik, ne kemi angazhuar ekspertë të fushave të ndryshme të politikës, ligjit, çështjeve kushtetuese, mediave, për ta rritur mirëkuptimin dhe mbështetjen për formatin aktual të dialogut politik midis qeverisë dhe opozitës. Ekspertët ofruan shqyrtim, këshillim dhe sugjerime për vazhdimin e dialogut.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More