Punëtori me ekspertë mbi dialogun politik

3 prill 2017 – Iniciativa e dialogut politik, e udhëhequr nga Grupi për Ballkan, ka tërhequr mbështetjen e shoqërisë civile, mediave dhe të ekspertëve. Me qëllim të konsolidimit të dialogut politik, ne kemi angazhuar ekspertë të fushave të ndryshme të politikës, ligjit, çështjeve kushtetuese, mediave, për ta rritur mirëkuptimin dhe mbështetjen për formatin aktual të dialogut politik midis qeverisë dhe opozitës. Ekspertët ofruan shqyrtim, këshillim dhe sugjerime për vazhdimin e dialogut.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: