Raporte dhe Analiza të politikave

Analizë e Politikave

Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor

Raporti i ri i Grupit për Ballkan “Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor” paraqet një analizë krahasuese të Zonës Ekonomike Rajonale, të ashtuquajturit “mini-Shengen” dhe Tregut të Përbashkët Rajonal. Shumë iniciativa rajonale janë ndërtuar në Ballkanin Perëndimor gjatë viteve të...

Analizë e Politikave

Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor

Raporti i ri i Grupit për Ballkan “Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor” paraqet një analizë krahasuese të Zonës Ekonomike Rajonale, të ashtuquajturit “mini-Shengen” dhe Tregut të Përbashkët Rajonal. Shumë iniciativa rajonale janë ndërtuar në Ballkanin Perëndimor gjatë viteve të...

Analizë e Politikave

Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës dhe Zgjedhjet e parakohshme: Analizë ligjore dhe skenarët e mundshëm

8 shkurt 2021 Artikulli i fundit i Grupit për Ballkanit “Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës dhe Zgjedhjet e parakohshme: Analizë ligjore dhe skenarët e mundshëm”, përshkruan skenarët e mundshëm pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese që zbuloi se zgjedhja e...

Analizë e Politikave

Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës dhe Zgjedhjet e parakohshme: Analizë ligjore dhe skenarët e mundshëm

8 shkurt 2021 Artikulli i fundit i Grupit për Ballkanit “Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës dhe Zgjedhjet e parakohshme: Analizë ligjore dhe skenarët e mundshëm”, përshkruan skenarët e mundshëm pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese që zbuloi se zgjedhja e...

Analizë e Politikave

Kosova: Trendet e Migrimit Kërkojnë një Qasje të Re Strategjike

Raporti i ri i politikave të Grupit të Ballkanit “Kosova: Trendet e Migracionit Kërkojnë Një Qasje të Re të Politikave” ofron një analizë të thelluar e trendëve të migrimit në Kosovë, të cilat kanë kaluar nga emigrimi i parregullt...

Analizë e Politikave

Kosova: Trendet e Migrimit Kërkojnë një Qasje të Re Strategjike

Raporti i ri i politikave të Grupit të Ballkanit “Kosova: Trendet e Migracionit Kërkojnë Një Qasje të Re të Politikave” ofron një analizë të thelluar e trendëve të migrimit në Kosovë, të cilat kanë kaluar nga emigrimi i parregullt...

Analizë e Politikave

Dialogu i Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë: Arritjet dhe Sfidat

Raporti i ri i Grupit për Ballkan “Dialogu i Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë: Arritjet dhe Sfidat” përshkruan në detaje procesin e dialogut, marrëveshjet e arritura dhe e shqyrton nivelin e zbatueshmërisë së tyre. Ky raport do...

Analizë e Politikave

Dialogu i Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë: Arritjet dhe Sfidat

Raporti i ri i Grupit për Ballkan “Dialogu i Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë: Arritjet dhe Sfidat” përshkruan në detaje procesin e dialogut, marrëveshjet e arritura dhe e shqyrton nivelin e zbatueshmërisë së tyre. Ky raport do...

Analizë e Politikave

Reforma e Administratës Publike: Një Përpjekje e Vazhdueshme

Raporti i ri i Grupit për Ballkan “Reforma e Administratës Publike në Kosovë: Një Përpjekje e Vazhdueshme” ofron një analizë të thelluar për rrugëtimin dekada të gjatë të Kosovës në reformën e administratës publike, një proces që ka qenë...

Analizë e Politikave

Reforma e Administratës Publike: Një Përpjekje e Vazhdueshme

Raporti i ri i Grupit për Ballkan “Reforma e Administratës Publike në Kosovë: Një Përpjekje e Vazhdueshme” ofron një analizë të thelluar për rrugëtimin dekada të gjatë të Kosovës në reformën e administratës publike, një proces që ka qenë...

Analizë e Politike

Gratë në Politikë II: Politikëbërja e Përgjegjshme Gjinore në Nivelin Lokal dhe Qëndror

Artikulli i ri për Gratë në Politikë II ofron një analizë të thelluar mbi domosdoshmërinë e integrimit gjinor si një karakteristikë ndërsektoriale në ndryshimin e politikave. Ai thekson nevojën për buxhetim gjinor në të gjitha fushat dhe pjesëmarrjen e...

Analizë e Politike

Gratë në Politikë II: Politikëbërja e Përgjegjshme Gjinore në Nivelin Lokal dhe Qëndror

Artikulli i ri për Gratë në Politikë II ofron një analizë të thelluar mbi domosdoshmërinë e integrimit gjinor si një karakteristikë ndërsektoriale në ndryshimin e politikave. Ai thekson nevojën për buxhetim gjinor në të gjitha fushat dhe pjesëmarrjen e...

Analizë e Politikave

Kuvendi i Kosovës: Përmirësimi i Performancës kërkon Rishikimin e Rregullores së Punës

14 prill 2020 – Raporti i ri i Grupit për Ballkan për Rregulloren e Punës së Kuvendit shqyrton aspektet kryesore të saj, por kryesisht ato të anashkaluara të cilat kanë kontribuar që Kuvendi i Kosovës të mos përmbushë mandatin...

Analizë e Politikave

Kuvendi i Kosovës: Përmirësimi i Performancës kërkon Rishikimin e Rregullores së Punës

14 prill 2020 – Raporti i ri i Grupit për Ballkan për Rregulloren e Punës së Kuvendit shqyrton aspektet kryesore të saj, por kryesisht ato të anashkaluara të cilat kanë kontribuar që Kuvendi i Kosovës të mos përmbushë mandatin...

Buletin

Pikëpamjet mbi Marrëveshjet e Dialogut Teknik në mes të Kosovës dhe Serbisë

Ky publikim është përmbledhje e artikujve mbi përfitimet e marrëveshjeve të dala nga dialogu teknik në mes të Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Artikujt paraqesin ndikimin e marrëveshjeve në jetët e qytetarëve si dhe arritjet e...

Buletin

Pikëpamjet mbi Marrëveshjet e Dialogut Teknik në mes të Kosovës dhe Serbisë

Ky publikim është përmbledhje e artikujve mbi përfitimet e marrëveshjeve të dala nga dialogu teknik në mes të Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Artikujt paraqesin ndikimin e marrëveshjeve në jetët e qytetarëve si dhe arritjet e...