Raporte dhe Analiza të politikave

Policy Briefing

Ten Years after EULEX – Key Principles for Future EU Flagship Initiatives on the Rule of Law

The EU’s ‘credible enlargement perspective for and enhanced EU enlargement with the Western Balkans,’ foresees the launch of new flagship initiatives to strengthen the rule of law in Kosovo. Planning for the proposals is still at an early stage, but the...

Policy Briefing

Ten Years after EULEX – Key Principles for Future EU Flagship Initiatives on the Rule of Law

The EU’s ‘credible enlargement perspective for and enhanced EU enlargement with the Western Balkans,’ foresees the launch of new flagship initiatives to strengthen the rule of law in Kosovo. Planning for the proposals is still at an early stage, but the...

Analizë e Politikave

Edukimi dhe Hulumtimi në Tajonin e Ballkanit Perëndimor: Vlerësim i Përvojave të Vendeve dhe i Performancës së tyre në Programet e Financuara nga BE-ja (Studim i rastit: Shqipëria, Kosova dhe Serbia)

Ky studim rajonal është përgatitur në kuadër të projektit “Krijimi i sinergjisë në Ballkanin Perëndimor për forcimin e arsimit, hulumtimit dhe shkencës”, mbështetur nga Fondi i Ballkanit Perëndimor. Ai zbatohet nga një ekip i ekspertëve nga Lëvizja Evropiane në Shqipëri...

Analizë e Politikave

Edukimi dhe Hulumtimi në Tajonin e Ballkanit Perëndimor: Vlerësim i Përvojave të Vendeve dhe i Performancës së tyre në Programet e Financuara nga BE-ja (Studim i rastit: Shqipëria, Kosova dhe Serbia)

Ky studim rajonal është përgatitur në kuadër të projektit “Krijimi i sinergjisë në Ballkanin Perëndimor për forcimin e arsimit, hulumtimit dhe shkencës”, mbështetur nga Fondi i Ballkanit Perëndimor. Ai zbatohet nga një ekip i ekspertëve nga Lëvizja Evropiane në Shqipëri...

Artikull Politik

Gratë në Politikë: (Pa)Barazia Gjinore në Politikë dhe Vendimmarrje

Me synim të fuqizimit të demokracisë në Kosovë, artikulli më i ri i Grupit për Ballkan “Gratë në politikë: Pa(Barazia) gjinore në politikë dhe vendimmarrje” shqyrton pozitën e pafavorshme të grave në politikë dhe qeverisje të vendit. Artikulli identifikon...

Artikull Politik

Gratë në Politikë: (Pa)Barazia Gjinore në Politikë dhe Vendimmarrje

Me synim të fuqizimit të demokracisë në Kosovë, artikulli më i ri i Grupit për Ballkan “Gratë në politikë: Pa(Barazia) gjinore në politikë dhe vendimmarrje” shqyrton pozitën e pafavorshme të grave në politikë dhe qeverisje të vendit. Artikulli identifikon...

Artikull Politik

Të Rinjtë në Politikë

Në Kosovë, rinia konsiderohet burim i forcës politike. Ata përfaqësojnë më shumë se gjysmën e popullsisë dhe përbëjnë një pjesë të rëndësishme të elektoratit. Megjithatë, përfshirja e tyre në proceset e vendimmarrjes dhe planifikimit të politikave mbetet shumë e...

Artikull Politik

Të Rinjtë në Politikë

Në Kosovë, rinia konsiderohet burim i forcës politike. Ata përfaqësojnë më shumë se gjysmën e popullsisë dhe përbëjnë një pjesë të rëndësishme të elektoratit. Megjithatë, përfshirja e tyre në proceset e vendimmarrjes dhe planifikimit të politikave mbetet shumë e...

Analizë e Politikave

Kosova dhe zgjedhjet: Çfarë mund të Përmirësohet?

Tetor 2018 – Reforma zgjedhore është një prej temave më të diskutuara në vitet e fundit në Kosovë. Faktorët lokal, në veçanti shoqëria civile dhe ata ndërkombëtar vazhdojnë të insistojnë se Kosova duhet të bëjë reformë thelbësore të kuadrit...

Analizë e Politikave

Kosova dhe zgjedhjet: Çfarë mund të Përmirësohet?

Tetor 2018 – Reforma zgjedhore është një prej temave më të diskutuara në vitet e fundit në Kosovë. Faktorët lokal, në veçanti shoqëria civile dhe ata ndërkombëtar vazhdojnë të insistojnë se Kosova duhet të bëjë reformë thelbësore të kuadrit...

Analizë e Politikave

Skenarët e Finales se madhe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit (RIDEA), udhëheqësi, dhe Grupi për Hulumtimin e Politikave në Ballkan (BPRG) kanë publikuar një raport politik “Skenarët për “Finalen e Madhe” midis Kosovës dhe Serbisë”. Raporti përshkruan skenarët e mundshme dhe...

Analizë e Politikave

Skenarët e Finales se madhe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit (RIDEA), udhëheqësi, dhe Grupi për Hulumtimin e Politikave në Ballkan (BPRG) kanë publikuar një raport politik “Skenarët për “Finalen e Madhe” midis Kosovës dhe Serbisë”. Raporti përshkruan skenarët e mundshme dhe...

Artikull Politik

Rruga e Gjatë e Kosovës për Udhëtim pa Viza

Pas një bllokade disa vjeçare, Kosova po bën hapa të rëndësishëm drejt marrëveshjes për liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian (BE). Liberalizimi i vizave është bërë prioritet kryesor për politikën dhe qytetarët e vendit. Këtë pranverë, Parlamenti ratifikoi marrëveshjen...

Artikull Politik

Rruga e Gjatë e Kosovës për Udhëtim pa Viza

Pas një bllokade disa vjeçare, Kosova po bën hapa të rëndësishëm drejt marrëveshjes për liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian (BE). Liberalizimi i vizave është bërë prioritet kryesor për politikën dhe qytetarët e vendit. Këtë pranverë, Parlamenti ratifikoi marrëveshjen...

Artikull Politik

Strategjia e BE-së për Zgjerim për Ballkanin Perëndimor – Kosova në Pritje

Viti 2018 do të sjell një agjendë të re për Ballkanin Perëndimor. Bashkimi Evropian planifikon të ndërmarr tre aktivitete të rëndësishme në raport me Ballkanin Perëndimor; me një perspektivë dhe përmbajtje plotësisht të re. Një Perspektivë e Besueshme e...

Artikull Politik

Strategjia e BE-së për Zgjerim për Ballkanin Perëndimor – Kosova në Pritje

Viti 2018 do të sjell një agjendë të re për Ballkanin Perëndimor. Bashkimi Evropian planifikon të ndërmarr tre aktivitete të rëndësishme në raport me Ballkanin Perëndimor; me një perspektivë dhe përmbajtje plotësisht të re. Një Perspektivë e Besueshme e...