Poziv za prijavu na  program “Mladi u politici: upravljanje i politički sistemi; Obuka o Javnim politikama i veštinama” 2023

Program obuke “Mladi u politici: Upravljanje i Politički sistem” ima za cilj obuku i izgradnju kapaciteta mladih ljudi koji su aktivni u političkim strankama na Kosovu u oblastima kao što su vladavina prava, javna politika, dobro upravljanje, ekonomski razvoj i socijalne politike, obrazovne politike, regionalna saradnja, itd. Okupljanjem mladih svih političkih partija, ovaj program će […]

Balkanska grupa organizovala drugi trening izvršnog programa „Mladi u politici: Upravljanje i politički sistemi“ u 2022.

24 – 28 maj 2022. Balkanska grupa organizovala drugi trening izvršnog programa „Mladi u politici: Upravljanje i politički sistemi“ u 2022. Trideset sedam novih članova svih političkih stranaka je učestvovalo na intenzivnom treningu kako bi naučili nove teme i stekli nove veštine. Učesnici su bili iz raznih opština. Glavnu reč pred ovom grupom je održala […]