Inkluzivno i odgovorno upravljanje

BPRG podržava reforme i promene politika koje favorizuju transparentno i odgovorno dobro upravljanje i vladavinu prava. U ovoj oblasti, BPRG se fokusira na intenzivan rad sa javnim institucijama i političkim strankama u cilju negovanja kulture dijaloga, konsenzusa i inkluzivne izrade politika. BPRG podržava razne inicijative za reformu javne uprave (RJU); promoviše efikasne i transparentne javne institucije, povećava nadzor javnih institucija i efikasnost Skupštine. Uključivanjem državnih i nedržavnih partnera u ovo programsko područje, BPRG nastoji da ojača domaće napore za poboljšanje odgovornosti i lokalnog vlasništva javnih institucija.

Privredni sud Kosova

Balkanska grupa u saradnji sa Skupštinom Republike Kosovo, a uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Prištini, je lansirala...

Poziv za prijavu na program “Mladi u politici: upravljanje i politički sistemi; Obuka o Javnim politikama i veštinama”

Program obuke “Mladi u politici: Upravljanje i Politički sistem” ima za cilj obuku i izgradnju kapaciteta mladih ljudi koji...

Balkanska grupa održala vebinar „Vladavina prava: Izazovi i mogućnosti za Kosovo“

15. jun 2022. U okviru alumni mreže „Mladi u politici“; Balkanska grupa je organizovala vebinar na temu „Vladavina prava:...

Balkanska grupa organizovala drugi trening izvršnog programa „Mladi u politici: Upravljanje i politički sistemi“ u 2022.

24 – 28 maj 2022. Balkanska grupa organizovala drugi trening izvršnog programa „Mladi u politici: Upravljanje i politički sistemi“...

Balkanska grupa organizovala prvi trening izvršnog programa „Mladi u politici: Upravljanje i politički sistemi“ u 2022.

17 – 20 maj 2022. Balkanska grupa organizovala prvi trening izvršnog programa „Mladi u politici: Upravljanje i politički sistemi“...

Poziv za prijavu na program “Mladi u politici: upravljanje i politički sistemi; Obuka o Javnim politikama i veštinama”

Program obuke Mladi u politici: Upravljanje i Politički sistemi; Obuka o Javnim politikama i veštinama, ima za cilj obuku...

Grupa za Balkan u okviru Alumni mreže je održala treći vebinar

05. aprila 2022 U okviru Alumni mreže „Mladi u politici“, Grupa za Balkan je organizovala vebinar na temu „Energetska...

Balkanska Grupa je održala drugi vebinar sa Alumni mrežom

U okviru Alumni mreže „Mladi u politici“ Balkansa Grupa je organizovala vebinar na temu „Evropske integracije“ sa predavačom Demušem...

Balkanska Grupa je potpisala Memorandum razumevanja sa Opštinom Priština

15. marta 2022. godine Ambasador Jens Erik Grøndahl, gradonačelnik Prištine Perparim Rama i izvršni direktor Balkanske grupe Naim Rašiti,...