Inkluzivno i odgovorno upravljanje

BPRG podržava reforme i promene politika koje favorizuju transparentno i odgovorno dobro upravljanje i vladavinu prava. U ovoj oblasti, BPRG se fokusira na intenzivan rad sa javnim institucijama i političkim strankama u cilju negovanja kulture dijaloga, konsenzusa i inkluzivne izrade politika. BPRG podržava razne inicijative za reformu javne uprave (RJU); promoviše efikasne i transparentne javne institucije, povećava nadzor javnih institucija i efikasnost Skupštine. Uključivanjem državnih i nedržavnih partnera u ovo programsko područje, BPRG nastoji da ojača domaće napore za poboljšanje odgovornosti i lokalnog vlasništva javnih institucija.

Poziv za prijavu na program “Mladi u politici: upravljanje i politički sistemi; Obuka o Javnim politikama i veštinama” 2023

Program obuke “Mladi u politici: Upravljanje i Politički sistem” ima za cilj obuku i izgradnju kapaciteta mladih ljudi koji...

Balkanska grupa objavila analizu politika Kosovski Savet bezbednosti: Reforma

27. septembar 2022. Balkanska grupa objavila analizu politika Kosovski Savet bezbednosti: Reforma Sekretarijata ili osnivanje Bezbednosne agencije Ova analiza...

Balkanska grupa organizovala konferenciju alumni mreže „Mladi u politici – Mogućnosti i izazovi“

18. oktobar 2022. Balkanska grupa organizovala godišnju konferenciju „Mladi u politici – Mogućnosti i izazovi“ sa učesnicima Alumni mreže...

Privredni sud Kosova

Balkanska grupa u saradnji sa Skupštinom Republike Kosovo, a uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Prištini, je lansirala...

Balkanska grupa organizovala studijske posete za „Mlade u politici“

U okviru Izvršnog programa „Mladi u politici“, Balkanska grupa je organizovala studijsku posetu institucijama Republike Kosovo. Prvo je posećen...

Balkanska grupa organizovala treći trening Izvršnog programa „Mladi u politici“ 2022.

3. oktobar 2022. Balkanska grupa je organizovala je treći trening Izvršnog programa „Mladi u politici: Upravljanje i politički sistemi“...

Poziv za prijavu na program “Mladi u politici: upravljanje i politički sistemi; Obuka o Javnim politikama i veštinama”

Program obuke “Mladi u politici: Upravljanje i Politički sistem” ima za cilj obuku i izgradnju kapaciteta mladih ljudi koji...

Balkanska grupa održala vebinar „Vladavina prava: Izazovi i mogućnosti za Kosovo“

15. jun 2022. U okviru alumni mreže „Mladi u politici“; Balkanska grupa je organizovala vebinar na temu „Vladavina prava:...

Balkanska grupa organizovala drugi trening izvršnog programa „Mladi u politici: Upravljanje i politički sistemi“ u 2022.

24 – 28 maj 2022. Balkanska grupa organizovala drugi trening izvršnog programa „Mladi u politici: Upravljanje i politički sistemi“...