Inkluzivno i odgovorno upravljanje

BPRG podržava reforme i promene politika koje favorizuju transparentno i odgovorno dobro upravljanje i vladavinu prava. U ovoj oblasti, BPRG se fokusira na intenzivan rad sa javnim institucijama i političkim strankama u cilju negovanja kulture dijaloga, konsenzusa i inkluzivne izrade politika. BPRG podržava razne inicijative za reformu javne uprave (RJU); promoviše efikasne i transparentne javne institucije, povećava nadzor javnih institucija i efikasnost Skupštine. Uključivanjem državnih i nedržavnih partnera u ovo programsko područje, BPRG nastoji da ojača domaće napore za poboljšanje odgovornosti i lokalnog vlasništva javnih institucija.

Balkanska grupa lansirala mrežu alumnija izvršnog programa „Mladi u politici“

1. decembar 2021. Balkanska grupa lansirala mrežu alumnija izvršnog programa „Mladi u politici“ u kojoj je učestvovalo više od...

Poziv za prijave za program obuke „Mladi u politici: Upravljanje i Politički sistem“ 2021

27. avgusta 2021 Program obuke “Mladi u politici: Upravljanje i Politi č ki sistem” ima za cilj obuku i...

Balkanska grupa lansirala prvi izvršni program za 2021. „Mladi u politici: Upravljanje i politički sistemi; Kurs o politici i razvoju veština“

9-12 jun 2021. Balkanska grupa je organizovala prvo izdanje izvršnog programa obuke „Mladi u politici: Upravljanje i politički sistemi“....

Poziv za prijave za program obuke „Mladi u politici“ 2021

06 Maj 2021-Program obuke “Mladi u politici” ima za cilj obuku i izgradnju kapaciteta mladih ljudi koji su aktivni...

Saopštenje za javnost

Priština, 28. aprila 2021. g. Balkanska grupa (BPRG) nastavlja da pruža podršku institucijama Republike Kosovo u osnovnim oblastima izgradnje...

Balkanska grupa potpisala Sporazum o razumevanju sa Vladom Kosova i Ambasadom Kraljevine Norveške

Priština, 22. aprila 2021. g. Ambasador Jens Erik Grøndahl, premijer Kosova, Albin Kurti, i izvršni direktor Balkanske grupe, Naim...

Žene u politici III: Zastupljenost polova na lokalnom nivou

24. marta 2021 Novi članak o politikama u vezi zastupljenosti polova: Žene u politici III: Zastupljenost polova na lokalnom...

Unapređenje agende mira i izgradnje države i jačanje evropske agende

1. februar 2021. Balkanska grupa je pokrenula novi projekat „Unapređenje agende mira i izgradnje države i jačanje evropske agende“,...

Presuda Ustavnog suda Kosova i vanredni izbori: pravna analiza i mogući scenariji

Poslednji članak Balkanske grupe „Presuda Ustavnog suda Kosova i vanredni izbori: pravna analiza i mogući scenariji” bavi se mogućim...