Inkluzivno i odgovorno upravljanje

BPRG podržava reforme i promene politika koje favorizuju transparentno i odgovorno dobro upravljanje i vladavinu prava. U ovoj oblasti, BPRG se fokusira na intenzivan rad sa javnim institucijama i političkim strankama u cilju negovanja kulture dijaloga, konsenzusa i inkluzivne izrade politika. BPRG podržava razne inicijative za reformu javne uprave (RJU); promoviše efikasne i transparentne javne institucije, povećava nadzor javnih institucija i efikasnost Skupštine. Uključivanjem državnih i nedržavnih partnera u ovo programsko područje, BPRG nastoji da ojača domaće napore za poboljšanje odgovornosti i lokalnog vlasništva javnih institucija.

Poziv za prijave za program obuke „Mladi u politici“ 2021

06 Maj 2021-Program obuke “Mladi u politici” ima za cilj obuku i izgradnju kapaciteta mladih ljudi koji su aktivni...

Saopštenje za javnost

Priština, 28. aprila 2021. g. Balkanska grupa (BPRG) nastavlja da pruža podršku institucijama Republike Kosovo u osnovnim oblastima izgradnje...

Balkanska grupa potpisala Sporazum o razumevanju sa Vladom Kosova i Ambasadom Kraljevine Norveške

Priština, 22. aprila 2021. g. Ambasador Jens Erik Grøndahl, premijer Kosova, Albin Kurti, i izvršni direktor Balkanske grupe, Naim...

Žene u politici III: Zastupljenost polova na lokalnom nivou

24. marta 2021 Novi članak o politikama u vezi zastupljenosti polova: Žene u politici III: Zastupljenost polova na lokalnom...

Lansiranje platforme dialogu-info.com

16. marta 2021 Balkanska grupa je 16. marta 2021. održala ceremoniju lansiranja platforme dialogu-info.com koji je posvećen informisanju građana...

Unapređenje agende mira i izgradnje države i jačanje evropske agende

1. februar 2021. Balkanska grupa je pokrenula novi projekat „Unapređenje agende mira i izgradnje države i jačanje evropske agende“,...

Presuda Ustavnog suda Kosova i vanredni izbori: pravna analiza i mogući scenariji

Poslednji članak Balkanske grupe „Presuda Ustavnog suda Kosova i vanredni izbori: pravna analiza i mogući scenariji” bavi se mogućim...

Pobednici konkursa za eseje

Balkanska grupa ima čast da proglasi pobednike konkursa za eseje. Konkurs (koji je bio otvoren za učesnike od 16...

Konkurs za esej

Balkanska grupa ima čast da proglasi poziv za podnošenje eseja! U potrazi smo za člancima zasnovanim na sledećim temama:...