Ustav Kosova: Sveobuhvatni pregled i pravna analiza 

Novi dokument Balkanske grupe o politikama Ustav Kosova: Sveobuhvatni pregled i pravna analiza nudi detaljnu analizu ustavnih pitanja u vezi sistema zakona, funkcionisanja institucija i jurisdikcije Ustavnog suda. U ovoj pravnoj analizi su identifikovane slabosti i preporučene opcije za buduće ustavne amandmane zasnovane na predmetnom pravu, mišljenjima Venecijske komisije i najboljim praksama drugih zemalja.

Učešće i zastupljenost Kosova u Regionalnim Organizacijama Mapiranje Nedostataka i Mogućnosti

Novi izveštaj Balkanske grupe Učešće i zastupljenost Kosova u regionalnim organizacijama Mapiranje nedostataka i mogućnosti pruža detaljna uputstva za vladine institucije Kosova, nudeći im jasan pregled Kosova u odnosu na nivo zastupljenosti drugih zemalja ZB6 u organizacijama za regionalnu saradnju. Dokument pravi razliku između organizacija u kojima je Kosovo punopravni član i onih u kojima […]

Kosovo u Regionalnim Inicijativama: Institucionalni Okvir i Koordinacija

Novi izveštaj Balkanske grupe  „Kosovo u regionalnim inicijativama: Institucionalni okvir i koordinacija“ nudi detaljnu analizu izazova sa kojima se suočava Kosovo u zastupanju i učešću u regionalnim organizacijama i inicijativama. Ovaj izveštaj o politikama ima za cilj da se osvrne na kosovski institucionalni okvir za multilateralnu regionalnu saradnju sa ZB6 i šire, obuhvatajući geografsku oblast […]

Osporena zastupljenost Kosova u CEFTA – Politički i pravni pregled

Novi izveštaj Balkanske grupe OSPORENA ZASTUPLJENOST KOSOVA U CEFTA – Politički i pravni pregled, pruža detaljnu analizu izazova Kosova u CEFTA. Paradoksalno, UNMIK je i dalje zastupljen u CEFTA (Sporazum o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi). Vlada Kosova treba da razradi proaktivan pristup sa nizom konkretnih radnji kako bi dobila podršku za pokretanje uklanjanja UNMIK-a […]

Žene u Politici III: Zastupljenost Polova na Lokalnom Nivou

24. marta 2021 Najnoviji članak o politikama Žene u politici predstavlja podatke o zastupljenosti žena u lokalnim institucijama i preduzećima. Nakon dubokog jaza u polovima u politici i upravljanju na centralnom nivou, evidentna je nedovoljna zastupljenost žena i na lokalnom nivou, gde muškarci zauzimaju skoro sve vodeće funkcije. Brojevi koji pokazuju masovnu razliku između polova […]

Regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu

U novom izveštaju Balkanske grupe o politikama „Regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu“ predstavljena je analiza agendi o kojima se najviša raspravlja i razmatra u pogledu regionalne saradnje: Regionalnom ekonomskom području, tzv. „Mini-šengenu“ i Zajedničkom regionalnom tržištu. Zemlje šestorke Zapadnog Balkana dele ambiciju pridruživanja Evropskoj uniji i izrazile su spremnost i želju za regionalnom saradnjom. Međutim, […]

Presuda Ustavnog suda Kosova i Vanredni Izbori: Pravna Analiza i Mogući Scenariji

Poslednji članak Balkanske grupe „Presuda Ustavnog suda Kosova i vanredni izbori: pravna analiza i mogući scenariji” bavi se mogućim scenarijima nakon odluke Ustavnog suda koji je utvrdio da prilikom izbora vlade premijera Avdulaha Hotija nije postojala većina, uzevši u obzir nelegitimnost jednog od 61 glasa u Skupštini Kosova koju čini 120 poslanika. Presuda Ustavnog suda […]

Kosovo: Migracioni Trendovi Iziskuju Nov Strateški Pristup

Nov izveštaj politika Balkanske grupe „Kosovo: Migracioni trendovi iziskuju nov odgovor politika“ pruža dubinsku analizu migracionih trendova na Kosovu koji su prešli sa neregularne emigracije u regularnu, institucionalne strukture za upravljanje migracijom i potencijal za socio-ekonomski razvoj preko migracija. U izveštaju se takođe nudi niz institucionalnih preporuka i politika, a za koje se kosovske institucije […]

Briselski Dijalog Između Kosova i Srbije: Dostignuća i Izazovi

Novi izveštaj Balkanske grupe „Briselski dijalog između Kosova i Srbije: Dostignuća i izazovi“ detaljno opisuje proces dijaloga, sklopljene sporazume i razmatra nivo sprovođenja istih. Ovaj izveštaj će poslužiti u stvaranju boljeg sistema institucionalne memorije u vladi. Takođe, u izveštaju se obrađuju glavni izazovi i dostignuća tehničkog dijaloga, kao i nude konkretne preporuke za odgovor na […]