Dijalog – izdvojen ili na istoj liniji sa drugim kosovskim prioritetima?!