Konačni sporazum između Kosova i Srbije treba da bude u skladu sa liberalnim zapadnim vrednostima