Dialogu – i ndarë apo në linjë me prioritete tjera të Kosovës?!