Evropska reformska agenda: Izveštaj o napretku u oblasti dobrog upravljanja i vladavine prava

Evropska reformska agenda (program) (ERA) je uvedena kao pokušaj da se poveća pažnja Vlade Kosova na goruća pitanja, koja se odnose na dobro upravljanje i vladavinu prava; konkurentnost i investicionu klima; zapošljavanje i obrazovanje. Vlada priznaje ERA kao važan generator reforme. Pokrenut od strane komesara EU za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju (DG NEAR), Johanesa Hana, ERA je takođe dijalog na visokom nivou između Kosova i EU. Dokument je osmišljen kako bi se pojednostavile prioritetne reforme koje bi poboljšale performanse institucija i nadamo se da će ubrzati spor napredak Kosova prema EU. Pročitajte više ovde.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More