Vizni režim za Kosovo: Da li će EU okončati ovu dugu patnju?

Novi politički izveštaj Balkanske grupe Vizni režim za Kosovo: Da li će EU okončati ovu dugu patnju? nudi detaljnu analizu i informacije o procesu vizne liberalizacije za Kosovo i argumentuje da je kašnjenje EU u odobravanju istog neopravdano. U poslednjoj deceniji, Kosovo je zabeležilo značajan napredak u ispunjavanju duge liste zahteva u pogledu migracija, bezbednosti i borbe […]

Unapređenje agende mira i izgradnje države i jačanje evropske agende

1. februar 2021. Balkanska grupa je pokrenula novi projekat „Unapređenje agende mira i izgradnje države i jačanje evropske agende“, koji finansira norveško Ministarstvo spoljnih poslova. Cilj projekta je unapređenje mira, izgradnje države i evropske agende kroz izgradnju konsenzusa, inkluzivnu izradu politika, doprinos stručnjaka, povećanje političke i društvene podrške miru, obrazovanje političkih predstavnika, podršku regionalnoj saradnji […]

Obraćanje Naima Rašitija poslanicima Evropskog parlamenta o „Posle pristupanja: nepovratnost vladavine prava“

18. mart 2019. – Naim Rašiti se obratio poslanicima Evropskog parlamenta (odbori AFET i LIBE) o „Izvan pristupanja: nepovratnost vladavine prava“ (koncept govora je naknadno uređen). Deset izazova nepovratnosti vladavine prava na zapadnom Balkanu: 1. Pristupanje i integracija u EU čine ključnu osnovu za reforme na Zapadnom BalkanuMalo je verovatno da će se reforme na […]

Konferencija o „Dekadi budućnosti Kosova: unapređenje reformi, regionalna saradnja i evropske integracije“.

4. maj 2018. – Balkanska grupa za istraživanje politika (BPRG) u saradnji sa Demokratijom za razvoj (D4D) i Kosovskim centrom za sigurnosne studije (KCSS) održala je konferenciju na visokom nivou na temu „Buduća decenija Kosova: unapređivanje reformi, regionalna saradnja i evropske integracije“. Fokus konferencije bio je na unapređenju izgradnje države na Kosovu: jačanje institucija i […]

Konferencija mladih Zapadnog Balkana, pred samit u Londonu

3. april 2018. – Izvršni direktor Balkanske grupe, Naim Rašiti predstavio je analizu Balkanske grupe o Berlinskom procesu koju je organizovao Britanski savet. Regionalna konferencija “Aktivni građani Zapadnog Balkana na konferenciji mladih” imala je za cilj da osmisli politike i preporuke iz civilnog društva i omladinskih organizacija za predstojeći julski samit u Londonu. Naim Rašiti […]

Berlinski Proces za zapadni Balkan: Prednosti i izazovi za Kosovo

The Berlin Process is a German-led initiative with a mandate to facilitate regional cooperation between the Western Balkans Six countries – Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia – to enable them to join the European Union (EU). The ‘Connectivity Agenda’ is the most important component which aims to link the WB Six […]

Balkanska grupa objavila Izveštaj o napretku u Agendi evropskih reformi

10 November 2017 Premijer Ramuš Haradinaj, ministarka za evropske integracije, Durata Hodža, ministar pravde Abelard Tahiri, šef kancelarije EU na Kosovu Natalija Apostolova, Norveški Ambasador Per Strand Sjaastad su učestvovali na konferenciji koju je Balkanska grupa organizovala povodom pokretanja Izveštaja o napretku u sprovođenju Evropske reformske agende: dobro upravljanje i vladavina prava. Izveštaj o napretku […]

Evropska reformska agenda: Izveštaj o napretku u oblasti dobrog upravljanja i vladavine prava

Evropska reformska agenda (program) (ERA) je uvedena kao pokušaj da se poveća pažnja Vlade Kosova na goruća pitanja, koja se odnose na dobro upravljanje i vladavinu prava; konkurentnost i investicionu klima; zapošljavanje i obrazovanje. Vlada priznaje ERA kao važan generator reforme. Pokrenut od strane komesara EU za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju (DG […]

Evropska reformska agenda za Kosovo: Izazovi dobrog plana – izveštaj o politici

11. novembar 2016. – Na prvu godišnjicu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Kosovo i EU pokrenuli su još jedan dijalog, 11. novembra 2016. godine, Agendom evropskih reformi (ERA). Dokument sadrži 22 prioriteta i 130 akcija, u oblastima upravljanja, vladavine prava, ekonomskog rasta, konkurentnosti i obrazovanja i otvaranja radnih mesta. Mogućnosti su ogromne; ako se u […]