EU integracije i promene politika

BPRG se zalaže za integraciju Kosova i šireg Zapadnog Balkana u EU podstičući i olakšavajući potrebne promene politika i reforme u okviru procesa pridruživanja. Sa EU integracijama kao ključnim putem politika, BPRG radi na ubrzanju demokratske konsolidacije institucija i potpunom pomirenju između država ZB. BPRG ne samo da prati usklađivanje zakonodavstva sa tekovinama nego takođe pruža dragocenu podršku vladinim institucijama i preporukama za politike kako bi se unapredio program izrade reformi.

Vizni režim za Kosovo: Da li će EU okončati ovu dugu patnju?

Novi politički izveštaj Balkanske grupe Vizni režim za Kosovo: Da li će EU okončati ovu dugu patnju? nudi detaljnu analizu i...

Unapređenje agende mira i izgradnje države i jačanje evropske agende

1. februar 2021. Balkanska grupa je pokrenula novi projekat „Unapređenje agende mira i izgradnje države i jačanje evropske agende“,...

Obraćanje Naima Rašitija poslanicima Evropskog parlamenta o „Posle pristupanja: nepovratnost vladavine prava“

18. mart 2019. – Naim Rašiti se obratio poslanicima Evropskog parlamenta (odbori AFET i LIBE) o „Izvan pristupanja: nepovratnost...

Konferencija o „Dekadi budućnosti Kosova: unapređenje reformi, regionalna saradnja i evropske integracije“.

4. maj 2018. – Balkanska grupa za istraživanje politika (BPRG) u saradnji sa Demokratijom za razvoj (D4D) i Kosovskim...

Konferencija mladih Zapadnog Balkana, pred samit u Londonu

3. april 2018. – Izvršni direktor Balkanske grupe, Naim Rašiti predstavio je analizu Balkanske grupe o Berlinskom procesu koju...

Berlinski Proces za zapadni Balkan: Prednosti i izazovi za Kosovo

The Berlin Process is a German-led initiative with a mandate to facilitate regional cooperation between the Western Balkans Six...

Balkanska grupa objavila Izveštaj o napretku u Agendi evropskih reformi

10 November 2017 Premijer Ramuš Haradinaj, ministarka za evropske integracije, Durata Hodža, ministar pravde Abelard Tahiri, šef kancelarije EU...

Evropska reformska agenda: Izveštaj o napretku u oblasti dobrog upravljanja i vladavine prava

Evropska reformska agenda (program) (ERA) je uvedena kao pokušaj da se poveća pažnja Vlade Kosova na goruća pitanja, koja...

Pregled napretka u implementaciji evropske reformske agende (ERA)

Kratki brifing predstavlja pregled, u grafikonima, o napretku u sprovođenju Evropske reformske agende, prvog stuba, dobrog upravljanja i vladavine...