Vizni režim za Kosovo: Da li će EU okončati ovu dugu patnju?

Novi politički izveštaj Balkanske grupe Vizni režim za Kosovo: Da li će EU okončati ovu dugu patnju? nudi detaljnu analizu i informacije o procesu vizne liberalizacije za Kosovo i argumentuje da je kašnjenje EU u odobravanju istog neopravdano.

U poslednjoj deceniji, Kosovo je zabeležilo značajan napredak u ispunjavanju duge liste zahteva u pogledu migracija, bezbednosti i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Deset godina nakon pokretanja dijaloga o vizama i četiri godine od primene merila, Kosovo još uvek čeka na bezvizni režim sa EU. Sledeće nedelje su odlučujuće. Postoje pozitivni pomaci iz EU koji signaliziraju kraj predugo odlaganog procesa vizne liberalizacije za Kosovo. Pozitivnom odlukom na sastanku radne grupe Evropskog saveta, 13. oktobra 2022, vizna liberalizacija za Kosovo bi ušla u formalni proces odobravanja, koji bi mogao da potraje nekoliko meseci (kao što je prikazano u grafikonu u izveštaju)  

Vizni režim je puno koštao kosovske građane i privredu. Od 2016. do 2021. ambasade šengenskih zemalja su primile 539.344 zahteva. Uz prosečnu cenu od 165 evra po zahtevu, Kosovci su za turističke vize za zemlje EU platili oko 89 miliona evra. Izuzetno visok iznos za zemlju sa godišnjim BDP-om od 4.986 dolara po glavi stanovnika i prosečnom platom od 484 evra. EU i države članice su najveći donatori na Kosovu. Vredi napomenuti da će Kosovo dobiti 63,96 miliona evra od IPA III (2021-2027)  

Vizni režim je onemogućio kosovskim kompanijama da imaju jednak pristup tržištima EU u poređenju sa susedima. Štaviše, nedostatak slobode kretanja je ograničio prednosti Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU (2015). Ne može doći do slobode kretanja roba i usluga (kao što je podržano u SSP-u) bez slobode kretanja ljudi. Shodno tome, kosovske kompanije su uvek bile u manje povoljnom položaju i sa manje mogućnosti. Prema istraživanju Balkanske grupe, vizni režim je negativno uticao na prihode kosovskih kompanija za 15% do 50%.

Dakle, podaci i argumenti predstavljeni u izveštaju bi trebalo da dodatno ubede EU i države članice da odobre viznu liberalizaciju za Kosovo.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More