Agjenda për reforma Evropiane qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit

Agjenda për Reforma Evropiane (ERA) u prezantua si përpjekje për ta rritur vëmendjen e Qeverisë së Kosovës në çështjet e ngutshme, lidhur me qeverisjen e mirë dhe sundimin e ligjit; klimën e konkurrencës dhe të investimeve; punësimin dhe arsimin. Qeveria e njeh ERA-n si gjenerator të rëndësishëm të reformave. Iniciuar ngaKomisionari i BE-së për Politikat Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociatat e Zgjerimit (DG NEAR), Johannes Hahn, ERA është gjithashtu një dialog i nivelit të lartë mes Kosovës dhe BE-së. Dokumenti u hartua për t’i përmirësuar reformat prioritare që do ta përmirësonin performancën e institucioneve duke shpresuar se do ta përshpejtojë përparimin e ngadaltë të Kosovës drejt BE-së. Lexo më shumë: Agjenda për reforma evropiane qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More