Konferencija o „Dekadi budućnosti Kosova: unapređenje reformi, regionalna saradnja i evropske integracije“.