Marrëveshja finale Kosovë-Serbi duhet të jetë në harmoni me Vlerat Liberale Perëndimore