Kurti dhe ambasadori i Norvegjisë nënshkruajnë memorandum mirëkuptimi