Pregled napretka u implementaciji evropske reformske agende (ERA)

Kratki brifing predstavlja pregled, u grafikonima, o napretku u sprovođenju Evropske reformske agende, prvog stuba, dobrog upravljanja i vladavine prava. Pregled kategorizuje napredak po svakom akcionom planu. Kliknite na link da biste pročitali Pregled napretka evropske agende reformi: dobro upravljanje i vladavinu prava.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: