Scenariji Grand Finala između Kosova i Srbije

Istraživački institut za razvoj i evropske poslove (RIDEA), vodstvo i Balkanska istraživačka grupa (BPRG) objavili su poseban dokument o politici „Scenariji za„ Grand Finale “između Kosova i Srbije“. Izveštaj prikazuje moguće i najbolje scenarije koje bi Kosovo trebalo da sprovede u poslednjoj fazi Dijaloga o punoj normalizaciji sa Srbijom.

Za ovu jedinstvenu studiju obavili smo više od 120 intervjua sa zvaničnicima kosovskih institucija, političkih partija, nevladinih organizacija, donosiocima mišljenja i lokalnim i međunarodnim akterima. Održane su dve stručne radionice i konsultovani brojni istraživački izveštaji i analize. Izveštaj o politici nudi sedište izvedivih preporuka koje imaju za cilj da pomognu uspešnom zaključenju dijaloga sa Srbijom u godinama koje slede.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: