Ustav Kosova: Sveobuhvatni pregled i pravna analiza 

Novi dokument Balkanske grupe o politikama Ustav Kosova: Sveobuhvatni pregled i pravna analiza nudi detaljnu analizu ustavnih pitanja u vezi sistema zakona, funkcionisanja institucija i jurisdikcije Ustavnog suda. U ovoj pravnoj analizi su identifikovane slabosti i preporučene opcije za buduće ustavne amandmane zasnovane na predmetnom pravu, mišljenjima Venecijske komisije i najboljim praksama drugih zemalja.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More