Kosovo u Regionalnim Inicijativama: Institucionalni Okvir i Koordinacija

Novi izveštaj Balkanske grupe  „Kosovo u regionalnim inicijativama: Institucionalni okvir i koordinacija“ nudi detaljnu analizu izazova sa kojima se suočava Kosovo u zastupanju i učešću u regionalnim organizacijama i inicijativama. Ovaj izveštaj o politikama ima za cilj da se osvrne na kosovski institucionalni okvir za multilateralnu regionalnu saradnju sa ZB6 i šire, obuhvatajući geografsku oblast Jugoistočne Evrope. Izveštaj se usredsređuje na institucionalne uloge, odgovornosti i metod rada Kosova, kao i na međuinstitucionalnu koordinaciju za koordinisanje, praćenje i sprovođenje agendi regionalne saradnje. Sledstveno, ova analiza predstavlja ključne institucionalne praznine i izazove koji su omeli i odložili punopravno učešće Kosova u regionalnoj saradnji.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More