Kosovo u Regionalnim Inicijativama: Institucionalni Okvir i Koordinacija

Published at: 22 Nov 2021

Novi izveštaj Balkanske grupe  „Kosovo u regionalnim inicijativama: Institucionalni okvir i koordinacija“ nudi detaljnu analizu izazova sa kojima se suočava Kosovo u zastupanju i učešću u regionalnim organizacijama i inicijativama. Ovaj izveštaj o politikama ima za cilj da se osvrne na kosovski institucionalni okvir za multilateralnu regionalnu saradnju sa ZB6 i šire, obuhvatajući geografsku oblast Jugoistočne Evrope. Izveštaj se usredsređuje na institucionalne uloge, odgovornosti i metod rada Kosova, kao i na međuinstitucionalnu koordinaciju za koordinisanje, praćenje i sprovođenje agendi regionalne saradnje. Sledstveno, ova analiza predstavlja ključne institucionalne praznine i izazove koji su omeli i odložili punopravno učešće Kosova u regionalnoj saradnji.