DIJALOG KOSOVO-SRBIJA: Sprovođenje Sporazuma o Slobodi Kretanja i Integrisanom Upravljanju Granicom za Dobrobit Ljudi

Balkanska Grupa je  objavila novi politički izveštaj DIJALOG KOSOVO-SRBIJA: Sprovođenje sporazuma o slobodi kretanja i integrisanom upravljanju granicom za dobrobit ljudi, koji pruža detaljnu analizu ovih sporazuma i novi racionalni pristup njihovom efikasnom sprovođenju .Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More