Konferencija mladih Zapadnog Balkana, pred samit u Londonu

3. april 2018. – Izvršni direktor Balkanske grupe, Naim Rašiti predstavio je analizu Balkanske grupe o Berlinskom procesu koju je organizovao Britanski savet. Regionalna konferencija “Aktivni građani Zapadnog Balkana na konferenciji mladih” imala je za cilj da osmisli politike i preporuke iz civilnog društva i omladinskih organizacija za predstojeći julski samit u Londonu.

Naim Rašiti je predstavio rezultate i ishode berlinskog procesa i alatke za praćenje i ulogu civilnog društva u njihovom programu i radu.

Za više informacija pročitajte izveštaj Balkanske grupe: [The Berlin Process for the Western Balkans: Gains and Challenges for Kosovo]Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: