Konferencija mladih Zapadnog Balkana, pred samit u Londonu