Trajnim: Menaxhimi i kanaleve të komunikimit për oficerët e marrëdhënieve me publikun e institucioneve gjyqësore dhe avokatët

13 nëntor 2018 – Grupi për Ballkan organizoi një trajnim dhe punëtori me zyrtarë për marrëdhënie me publikun nga institucionet gjyqësore dhe Odën e Avokatëve të Kosovës për Menaxhimin e kanaleve të Komunikimit.

Në këtë punëtori dhe trajnim morën pjesë zyrtarë të marrëdhënieve me publikun nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Gjykata Supreme, dhe gjykatat themelore të Prizrenit, Ferizaj, Pejë dhe Gjilan si dhe anëtarët e Odës së Avokatëve të Kosovës.

Qëllimi i trajnimit ishte të kontribuojë në përmirësimin e komunikimit ndërmjet institucioneve gjyqësore dhe publikut përmes një qasje të më të mirë ndaj mediave.

Pjesa e parë e trajnimit iu kushtua menaxhimit të mediave sociale dhe u mbajt nga Oltion Beshiri, këshilltar për Komunikimin e Medias Sociale.

“Me ndihmën e teknologjisë së informacionit, lajmet e rreme mund të shpërndahen me shpejtësi, të cilat në vazhdimësi ndryshojnë të vërtetën. Komunikimi i drejtpërdrejtë i institucioneve gjyqësore me audiencën është i nevojshëm për të komunikuar informacione në mënyrë të duhur dhe në kohë reale. Kjo mund të jetë e mundur përmes mediave sociale, ”deklaroi Beshiri.

Pjesa e dytë e trajnimit u drejtua nga Kreshnik Gashi, gazetar nga BIRN Kosova, i cili mbajti trajnimin për qasjen ndaj mediave, monitorimin e mediave dhe hartimin e njoftimeve për shtyp. Ai gjithashtu ndau praktikat më të mira dhe përvojën profesionale për t’u marrë me media me sukses.

Trajnimi një ditor u krijua në atë mënyrë që të lejojë zyrtarët e komunikimit dhe gazetarët të nxisin komunikimin e duhur me njëri-tjetrin, duke rezultuar që publiku të jetë në gjendje të ketë qasje në informata të duhura dhe të ofruara në mënyrë të drejtë.

Ky trajnim është një pjesë e projektit rajonal “Fuqizimi i raportimit në standardet e sundimit të ligjit në Serbi, Maqedoni, Kosovë, Shqipëri dhe Bosnjë dhe Hercegovinë” i mbështetur nga Oda Amerikane e Avokatëve dhe implementohet nga Grupi për hulumtimin e Politikave në Ballkan.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More