Tryezë e rrumbullakët me shoqërinë civile, përfaqësues të mediave, përfaqësues politikë në Preshevë

29 shtator 2016 – Grupi për Ballkan organizoi një tryezë të rrumbullakët me shoqërinë civile, aktivistët e mediave, anëtarë të partive politike dhe të komunitetit në Preshevë. Qëllimi i kësaj punëtorie ishte diskutimi i integrimit të komunitetit shqiptar në institucione publike, të drejtat dhe sfidat e tyre që ndikojnë në ta në fushën e sigurisë, kujdesit shëndetësor, arsimit, punësimit, zhvillimit social dhe ekonomik etj. Aktiviteti është pjesë e projektit që Grupi për Ballkan është duke zbatuar në Luginën e Preshevës. Projekti hulumtues synon ta përcaktojë gjendjen e të drejtave të komuniteteve për pakicën shqiptare në jug të Serbisë.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More