Grupi për Ballkan lanson projektin e ri

01 Shkurt 2021

Grupi për Ballkan lanson projektin “Zhvillimi i paqes & shtet-ndërtimit dhe avancimi i agjendës Evropiane” i financuar nga Ministria Punëve të Jashtme Norvegjisë .

Projekti synon të fuqizoj paqen, shtet-ndërtimin dhe agjendën Evropiane për Kosovën, përmes pajtimit, politikëbërjes gjithëpërfshirëse, dhënies së ekspertizës, rritjes së mbështetjes politike dhe shoqërore për paqen, ndërtimit të kapaciteteve te perfaqësuesve të rinj politik si dhe mbështetjes së bashkëpunimit rajonal dhe avancimit të zbatimit të reformave.

Projekti tre-vjeçar synon përfshirjen e gjërë të palëve të interesuara që mund të ndikojnë në ndryshimet shoqërore të tilla si qeveria, partitë politike, shoqëria civile dhe media etj.

Secili komponent i projektit “Fuqizimi i agjendës së paqes dhe shtet-ndërtimit dhe përparimi i agjendës Evropiane” është hartuar me kujdes, bazuar në ndërhyrjet e nevojshme dhe boshllëqet e identifikuara.

Projekti ka tri shtylla kryesore:

  • Fuqizimin e paqes & shtet-ndërtimit,  forcimin e institucioneve dhe demokratizimin
  • Bashkëpunim rajonal dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore
  • Mbështetja e agjendava të lidhura me BE-në – Zbatimi i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA) dhe Agjendës së Reformës Evropiane (ERA)

Aktivitetet inkurajojnë dhe promovojnë pjesëmarrjen e grave, pakicave etnike dhe të rinjve për të fuqizuar proceset e vendimmarrjes.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More