Grupi për Ballkan filloi programin e trajnimit “Të Rinjtë në Politikë” 2020