Grupi për Ballkan nënshkroi Memorandum Mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë

Grupi për Ballkan ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë. Qëllimi i këtij memorandumi është që të mbështesë dhe forcojë institucionet e Republikës së Kosovës, siç janë Qeveria e Kosovës, Kryeministri, Zyra e Kryeministrit dhe Zyra e Zëvendës Kryeministrit për Integrime Evropiane dhe Koordinatori për dialogun me Serbinë nën kornizën “Mbështetja e paqes dhe agjendës së ndërtimit të shtetit dhe avancimi i agjendës evropiane për Kosovën”. Veprimet brenda këtij Memorandumi përfshijnë mbështetjen e ekspertëve të nivelit të lartë në procesin e dialogut dhe sigurimin e përfshirjes së institucioneve të tjera.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Kosovo deserves to join the @coe.
PACE committee recommends 🇽🇰for membership, highlighting its commitment to strengthening human rights standards and addressing challenges like protecting non-majority communities' rights.
For more, read the BPRG's report:https://shorturl.at/lFNO4

Load More