Debat publik në Drenas – Fushata kundër radikalizimit “Mbështetje për premtimin”

22 shkurt 2017 – Grupi për Ballkan mbajti një debat publik me qëllim të formësimit të mesazheve të duhura kundër radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Fushata jonë “Mbështetje për premtimin” ofroi një platformë të përbashkët ndëraktive, për t’i ndarë dhe diskutuar të gjitha çështjet relevante të shqetësimeve, rolin e komunitetit në fuqizimin e zërave lokalë dhe të lajmëtarëve kundër radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Në debatin unik ndëraktiv morën pjesë anëtarë të administratës lokale, policisë, bashkësisë islame, udhëheqës komunitetit, të të rinjve, të grave, të këshillit të prindërve dhe të komunitetit të mësimdhënësve. Diskutimet u drejtuan nga dy ekspertë të shquar, Xhabir Hamiti (profesor i teologjisë) dhe Ardian Gola (profesor i sociologjisë).Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More